Vastgoedbeheer

In veel gevallen is flexibiliteit een belangrijke vereiste voor onze opdrachtgevers. De garantie dat het pand binnen kort tijdsbestek leeg, bezemschoon en vrij is van juridische verplichtingen kan zeer waardevol zijn. Om gedurende de periode van leegstand de kosten te beperken en de risico’s in te dekken, kan tijdelijke bewoning een uitkomst zijn. In tegenstelling tot tijdelijke verhuur geeft tijdelijk beheer u maximale flexibiliteit om een (korte) periode van leegstand te overbruggen. Dit kan bijvoorbeeld een uitstekende optie zijn wanneer een pand te koop of te huur staat of ter overbrugging bij een herbestemming. Door een object tijdelijk in gebruik te geven worden de risico’s die gepaard gaan met leegstaand vastgoed beperkt.

De Kabath onderscheidt zich door een klantgerichte werkwijze waarbij wij bestaande denkpatronen loslaten en op een innovatieve wijze naar vastgoedportefeuilles kijken. Hierdoor hebben wij een bewezen trackrecord opgebouwd waarbij wij al meer dan 25 jaar succesvol talloze kleine en grote portefeuilles hebben beheerd. Iedere opdracht weer kijken we naar de wensen en creëren wij zo een passende mix van diensten waarmee u als opdrachtgever zo goed mogelijk bent geholpen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen vastgoedbeheer, financieel en/of administratief beheer, technisch beheer en onze meest vergaande vorm van samenwerking: portefeuillebeheer.

Vastgoedbeheer

Onder vastgoedbeheer verstaan wij dat de Kabath alle verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van alle beheertaken in de breedste zin van het woord. U kunt hierbij denken aan:

 • Volledige inventarisatie van het object (nul-meting);
 • Technisch beheer; (cv ketel onderhoud, keuring technische installaties)
 • Brandveiligheid (vluchtroutes aangeven dmv plattegronden, keuren aanwezige blusmiddelen en/of brandhaspels, aanbrengen signaleringen vluchtroutes, verzorgen van noodverlichting)
 • Opvolging calamiteiten, (dmv 24 uurs bereikbaarheid);
 • Alle communicatie met gebruiker / huurder.
 • Geven van juridische adviezen
 • Controleronden uitvoeren in en rondom het object

Ook wanneer het gaat om beheer van meerdere woningen maken wij op maat voor u een beheerovereenkomst waarbij rekening gehouden wordt met hiertoe specifiek benodigde know-how en dienstverlening.

 

Financieel / Administratief beheer

Middels financieel beheer zorgen wij ervoor dat u een goed overzicht heeft van alle financiële stromen zonder dat u er omkijk naar heeft. Wij verzorgen hierbij de facturatie en incasseringen en stellen per kwartaal rapportages op zodat u goed inzicht blijft houden in de financiële stromen

 • Facturen aan huurders verzenden, zowel met als zonder BTW
 • Incasseren van huren en bijkomende financiële afhandeling verzorgen
 • Periodieke administratieve huurafrekening aan eigenaar verzorgen
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden
 • Verzorgen van aanmaningen en een volledig incassotraject tot en met de inschakeling van gerechtsdeurwaarder
 • Verrichten van betalingen met toestemming van verhuurder
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden alsmede gemeentelijke belastingen en heffingen doorbelasten aan huurder

 

Technisch beheer

Met het uitbesteden van het technisch beheer bent u als klant verzekerd van tijdig, kostenefficiënt en correct (conform de meest recente eisen) onderhoud van uw pand. Dit houdt onder andere het volgende in:

 • Het verrichten van inspectie bij mutatie
 • Opstellen van inspectierapporten
 • Uitvoeren van keuringen conform NEN 2726
 • Verzorgen van opleveringen en garantieverplichtingen
 • Afsluiten en marktconform houden van onderhoudscontracten
 • Toezicht houden op goede naleving van onderhoudscontracten
 • Verhelpen van technische storingen
 • Coördineren van onderhoudsopdrachten

 

Portefeuillebeheer

Portefeuillebeheer is onze meest vergaande vorm van samenwerking en wij noemen dit daarom ook graag “totale ontzorging”. In dit pakket nemen wij namelijk het totale dagelijkse beheer uit handen en verzorgen daarmee het vastgoed-, financiële- en technische beheer.

NEN 2767

Tijdens pand aannamen door onze objectmanagers is het mogelijk om direct een conditiemeting conform NEN 2767 te laten uitvoeren. Met een conditiemeting zorgen we voor een zo compleet mogelijk beeld van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van uw gebouw. Voor een objectieve en uniforme uitvoering hiervan hanteren wij de standaarden van de NEN 2767. Deze norm kan worden gezien als een soort van checklist waarbij scores toe worden gekend aan de onderhoudstoestand. Onze getrainde objectmanagers helpen u vervolgens graag met het interpreteren van de resultaten en geven advies over eventuele vervolgstappen.

Op zoek naar woon- of werkruimte? Schrijf je hier in