Tot2021 voormalige ambachtsschool

TERUG NAAR HOME | NAAR OVERZICHT

De oude ambachtsschool. Een markant gebouw in Apeldoorn aan de Molenstraat Centrum, hoek Stationsstraat. Voor vrijwel alle Apeldoorners een goede bekende. De klok op het torentje die aangeeft dat je trein net wel of net niet meer haalt. Als laatste was het ROC Aventus er gehuisvest. Er werden vroeger vooral handambachten bijgebracht, zoals timmerman, elektriciën of loodgieter. Later meer gericht op ambachten als bakker en kok en zelfs de kappersschool heeft er nog lange tijd vertoefd. In 2007 kwam er door de verhuizing van Aventus een einde aan het gebruik en stond de school leeg.

Bedrijvigheid
In 2013 vroeg de gemeente De Kabath vastgoedbeheer of zij mogelijkheden zagen in het pand. Dat leidde tot brainstormsessies en nieuwe concepten om ambachten in Apeldoorn weer een plaats te geven. Voortvarend van start om de geschatte periode van tot het jaar 2021 te overbruggen met een goede invulling.

Eind 2014 is de school omgetoverd tot de werkplaats voor een groep enthousiaste ondernemers. Allerlei disciplines worden beoefend onder één noemer: samenwerken en zo het oude gilde gevoel, dat ook bij ambachtelijkheden behoort, te belichamen

Op zoek naar woon- of werkruimte? Schrijf je hier in