Privacy Statement

De website van de Kabath vastgoedbescherming bv en de Kabath vastgoedbeheer bv (hierna gezamenlijk te noemen dKVb) zijn eigendom van dKVb. dKVb zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en dKVb zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden.

dKVb is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. dKVb is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat. Wel zal dKVb trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. dKVb zal persoonlijke gegevens zonder toestemming niet verstrekken aan derden.

dKVb kan uw gegevens opnemen in bestanden die ten doel hebben nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van dKVb.

dKVb werkt met procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Zo zal worden getracht te bewerkstelligen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

dKVb behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Op zoek naar woon- of werkruimte? Schrijf je hier in