Woon-/werkruimte

Wanneer een pand langere tijd leeg komt te staan kan tijdelijke verhuur een goede optie zijn. Dit biedt u de mogelijkheid om niet alleen de kosten van leegstand te dekken, maar zelfs opbrengsten te genereren. Gezond rendement is hierbij altijd ons uitgangspunt. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw vastgoed.

“Bij De Kabath praten we liever niet over kosten, maar over investeringen. Uitgangspunt bij elk advies is dat het iets oplevert.”

 

Tijdelijke verhuur

Leegstaand vastgoed kan op verschillende manieren ingevuld worden. Bij een korte periode waar maximale flexibiliteit gewenst is kan tijdelijke bewoning een zeer geschikte oplossing zijn. Indien de periode van leegstand een langere periode in beslag zal nemen, kan het lucratief zijn om de mogelijkheden van tijdelijke verhuur te verkennen. Op deze wijze worden niet alleen juridische kosten, imagoschade en beheerkosten voorkomen, maar kan er zelfs een opbrengst gerealiseerd worden. Er zijn meerdere juridische mogelijkheden om een vastgoedobject tijdelijk te verhuren met de garantie dat u uw pand binnen de afgesproken termijn weer tot uw beschikking heeft. Enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld verhuur in het kader van de Leegstandwet, commerciële verhuur van bedrijfspanden en bij slooppanden. De Kabath is op de hoogte van de geldende juridische kaders en recente wijzigingen. Wij adviseren u graag over een passende oplossing.

Juridisch kader van de Leegstandwet

Hoewel tijdelijke verhuur meer voeten in aarde heeft dan Leegstandbeheer is er een aantal wetten en regels die u bescherming biedt binnen de huurwet. De Leegstandwet is hier één van. Bij De Kabath hebben we ruime ervaring met het tijdelijk verhuren van woningen op basis van de Leegstandwet. Het grote voordeel van de Leegstandwet is dat een huurder zich niet kan beroepen op huurbescherming. Zo bent u ervan verzekerd dat u het pand op de afgesproken termijn weer tot uw beschikking hebt. Om in aanmerking te komen voor de Leegstandwet, dient het vastgoedobject wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient het te gaan om een te koop staand pand en dient het aangeboden te worden als woonruimte. Verder dient de huurtermijn minimaal 6 maanden te zijn en de opzegtermijn minimaal 3 maanden. Indien de (woon)ruimte voldoet aan alle gestelde criteria kan het onder de Leegstandwet verhuurd worden. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden in uw situatie.

Commerciële verhuur voor kantoor en bedrijfspanden

Indien een pand zakelijk kan worden verhuurd gelden er andere regels. Hierbij valt te denken aan bedrijven, startende ondernemers of kunstenaars die atelierruimte zoeken. Mogelijk is uw pand ook geschikt voor de verhuur van opslagruimte. In de huidige omstandigheden van relatief grote leegstand van commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsruimten en opslag) verandert de regelgeving rond leegstand. Hierdoor kunnen wij steeds vaker overeenkomsten afsluiten waarbij uw vastgoed – onder voorwaarden – met winst verhuurd wordt. Bijvoorbeeld door te verhuren aan commerciële partijen, zoals startende bedrijven. Ook voor opslagruimten vinden wij betalende huurders.

Beheerovereenkomst met De Kabath

Bij de keuze voor tijdelijke verhuur nemen wij het totale verhuurtraject uit handen. Van het indienen en begeleiden van de vergunningaanvraag en het controleren van de verstrekte vergunningen, tot het zoeken van geschikte tijdelijke huurders en het sluiten van toepasbare huurcontracten. Het juridische kader waarbinnen dit gebeurt, wordt vanzelfsprekend continu gemonitord. Ook de incasso van de huurpenningen wordt door ons uitgevoerd. Ten slotte zorgt De Kabath voor een adequate controle en begeleiding van huurders en het noodzakelijke onderhoud. Met u wordt een beheerovereenkomst afgesloten. Hierin worden alle afspraken met betrekking tot de juridische basis en huuropbrengsten vastgelegd.

  • Woon-/werkruimte
  • Beveiliging
  • Onderhoud
  • Projectbegeleiding
  • Op zoek naar woon- of werkruimte? Schrijf je hier in