Leegstandbeheer

Leegstaand vastgoed vormt altijd een zorgelijke situatie. Het gaat gepaard met onwenselijke risico’s als opbrengstverlies, juridische claims, verval en imagoschade. Kortom het kost u tijd, geld en energie dat u liever ergens anders aan wil besteden. Wij van de Kabath begrijpen dat als geen ander en helpen u graag om uw zorgen over het leegstaande vastgoed weg te nemen. Door tijdelijke woon- en/of werkbestemmingen te creëren van uw pand beperken wij de risico’s die gepaard gaan met leegstand vastgoed zonder in te leveren op flexibiliteit.

Als uw partner in leegstandsbeheer nemen wij uw pand door middel van een vastgoedbeschermingsovereenkomst in beheer. In deze overeenkomt leggen wij de afspraken met u vast en bestaat geen (juridische) verbinding tussen u als eigenaar en de tijdelijke gebruiker van het pand. Onze taken bestaan vervolgens uit het selecteren (middels ons beproefd referentie- en intake systeem) en instrueren van betrouwbare tijdelijke gebruikers, sluiten van juridisch correcte contracten, toezicht houden van het pand, persoonlijk advies geven en het uitvoeren van taken omtrent het onderhoud. Alle activiteiten zijn erop gericht om de kosten van de leegstand zo laag mogelijk te houden, verval te voorkomen en representativiteit van het pand te garanderen. U kunt hierbij bouwen op onze jarenlange ervaring, kennis van zaken en juridische expertise.

Op zoek naar woon- of werkruimte? Schrijf je hier in