Woningcheck21 april 2016

Naar aanleiding van een eerder onderzoek naar de voordelen van preventief onderhoud hebben wij een technische woningcheck ingevoerd. Als onderdeel van een woningcheck zal een erkend installateur, als deze toch al in het pand aanwezig is voor preventief onderhoud, bijvoorbeeld direct andere onderhoudsaspecten meenemen. Tijdens het bezoek controleert de installateur het pand dan op vaste technische onderdelen. Hieronder vallen uiteraard de elektrische- en gasinstallatie, maar er wordt ook gekeken  naar algemeen onderhoud en gevaarlijke situaties. Misstanden en schades worden hierdoor minder snel over het hoofd gezien. Daarnaast is het een uitstekende aanvulling op de visuele inspectie die altijd wordt uitgevoerd.

De door de installateur aangetroffen situatie wordt vastgelegd in een rapport. Dat rapport kan aanleiding zijn om nadere inspecties of onderhoud te laten uitvoeren. De woningcheck komt de technische staat van installaties ten goede, maar -belangrijker- het voorkomt en beperkt risico’s voor de tijdelijke gebruikers van het object en mogelijke aansprakelijkheid van de eigenaar.

In het licht van de positieve resultaten hebben wij besloten de woningcheck landelijk uit te rollen en standaard voor te leggen aan een eigenaar. De kosten van het onderzoek bedragen
€ 145,– per woning. Het is voor een eigenaar geen verplichting om een woningcheck te laten uitvoeren, maar het voorkomt veelal vervolgschade of hogere reparatielasten. Daarnaast vergroot het de veiligheid van de tijdelijke gebruiker van het pand en wordt aansprakelijk aanzienlijk ingeperkt.

Wilt u meer informatie over de technsiche woningcheck? Neem contact met ons op via 026 3844200 of info@dekabath.nl.