Voordragen nieuwe oppasser20 april 2016

Bij De Kabath zijn wij altijd op zoek naar goede nieuwe oppassers voor onze panden. Woon jij al langer dan 5 maanden voor ons? Dan mag je iemand uit je kennissenkring als oppasser aan ons voordragen.

Referentiesysteem van De Kabath

Bij De Kabath werken we al bijna 25 jaar met een referentiesysteem. Personen kunnen zich alleen inschrijven als potentiële oppasser als zij worden voorgedragen door een zittende oppasser of een opdrachtgever. Voordat er woonruimte wordt toegewezen aan een oppasser vindt er eerst een persoonlijk gesprek plaats met de directie of een objectmanager van De Kabath. In dit gesprek, dat ongeveer anderhalf uur duurt, leggen we uit welke regels er gelden en welke verantwoordelijkheden een oppasser heeft. Voor ons en onze opdrachtgevers is het van groot belang dat de bewoning representatief is.

Voordragen nieuwe oppasser

Bij De Kabath zijn wij altijd op zoek naar goede nieuwe oppassers voor onze panden. Als je meer dan 5 maanden voor ons woont en je kent iemand die een goede oppasser zou kunnen zijn, dan mag je deze persoon aan ons voordragen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@dekabath.nl met daarin de volledige naam, het e-mailadres en telefoonnummer van deze potentiële oppasser. Jij dient dan als ‘referent’ voor de persoon die je voordraagt.

Wie is een geschikte oppasser?

Wij vinden het belangrijk dat onze oppassers betrouwbaar zijn, over een groot verantwoordelijkheidsbesef beschikken en flexibel zijn. Zo wijzen wij inschrijvingen van potentiële oppassers met kinderen bijvoorbeeld af. Dit vanwege het flexibele karakter van de woonvorm. We maken met alle tijdelijke gebruikers heldere afspraken over zaken die van belang zijn voor het tijdelijk beheer. We verwachten dat oppassers zich aan deze afspraken houden. Leegstandsbeheer, ofwel “antikraak”, is een goedkope manier van wonen en wij verwachten dat de woonruimte op een representatieve manier bewoond en beschermd wordt.

Wil je meer weten over het voordragen van een nieuwe oppasser?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over het voordragen van een nieuwe oppasser? Neem dan contact op met ons kantoor.