Veiligheid25 mei 2016

Het vergroten van de veiligheid bij tijdelijke bewoning van een gebouw of complex is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Wij doen er alles aan om de veiligheid van bewoning te verbeteren, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een woningcheck. Toch willen we wijzen we op een aantal van onze procedures die onder andere betrekking hebben op asbest en legionella.

Asbest

In veel oudere gebouwen is asbest verwerkt. Asbest is in het verleden veel gebruikt en komt nog veel voor in dakplaten (eterniet), asbestplaten bij CV installaties en daken. In sommige gevallen is er ook asbesthoudend materiaal gebruikt in vensterbanken en linoleum. Er zijn meerdere soorten asbest. Hechtgebonden asbest is vast en verstoft alleen bij breken, zagen of schuren. Niet hechtgebonden asbest -stofasbest- is uitermate gevaarlijk. Als dat wordt aangetroffen of als er zelfs maar het vermoeden van aanwezigheid is, kan het pand niet in gebruik genomen worden.

Onze medewerkers zijn niet opgeleid tot het herkennen van asbest. In een aantal gevallen kunnen zij een inschatting maken van verdacht materiaal. Onze medewerkers kunnen echter bepaald geen gespecialiseerd bureau en gedegen onderzoek vervangen. Het verschil tussen materiaal dat asbesthoudend is of niet, is ook voor experts veelal niet met het blote oog te zien, maar wordt pas vastgesteld na het nemen van monsters en laboratoriumonderzoek.

De medewerkers zullen asbestverdacht materiaal noteren in de pandintake die voor ieder object wordt opgemaakt. In veel gevallen is dit ook al door de eigenaar / opdrachtgever bekend gemaakt of zitten er stickers op de asbesthoudende materialen. Als er sprake is van het vermoeden van asbest zal navraag worden gedaan naar een asbestrapportage. Als er een asbestrapportage bekend is kan deze ter informatie aan de overeenkomst worden gehecht. In ieder geval wordt bekeken of er hechtgebonden asbest in het object aanwezig is (plaatmateriaal, linoleum, etc.) of dat er sprake is van niet-hechtgebonden asbest of asbeststof. In het laatste geval kan het object ook niet in beheer genomen worden zonder verdere maatregelen.

Als ons de aanwezigheid van asbest bekend is wordt het tijdens het plaatsingsgesprek met de tijdelijke gebruiker besproken. Als er asbest in het pand is aangetroffen wordt je nogmaals nadrukkelijk gewezen op de aanwezigheid van asbest en de daarmee samenhangende risico’s. Dat betekent in ieder geval dat je asbest niet zelf mag verwijderen, er niet in mag zagen, boren of snijden.

Legionella

De veteranenziekte of Legionella is een bacteriële infectieziekte die kan worden overbracht door water met een temperatuur tussen de 20 en 55 graden te vernevelen. De kans op infectie is het grootst bij het inademen. Besmet water drinken geeft dus een beperkt risico; het risico is het grootst bij douchen.

Legionella komt voornamelijk tot ontwikkeling in stilstaand water. Stilstaand water is een probleem bij dode leidingen -leidingen die aan het einde van een (weinig of niet gebruikte) waterleiding zitten- en als waterleidingen gedurende langere tijd niet gebruikt worden. Een voorbeeld daarvan is een buitenkraan. Legionella kan worden gestopt door water te verhitten boven de 65 graden of door leidingen door te spoelen. Elke elektrische boiler, geiser of cv installatie verhit water tot boven de 65 graden. Het risico van legionella in dode leidingen kan worden voorkomen door deze eens per week ongeveer 15 minuten te laten doorlopen of door een keerklep aan te brengen waardoor water niet de waterleiding terug in kan komen.

Bij aanvang van een opdracht onderzoeken wij de installaties. In overleg met de opdrachtgever sluiten wij delen af, brengen keerkleppen aan of zetten een spoelschema op. Het kan echter geen kwaad om zelf alert te zijn op dode leidingen.

Elektrische installaties

Een elektrische installatie moet deugdelijk zijn. Tegenwoordig zijn de meeste elektrische installaties voorzien van voldoende groepen, aardlekbeveiliging en goede bedrading. De bedrading bestaat dan uit de kleuren bruin, zwart, blauw en groen / geel en is omhuld met plastic. De electrakabels zelf zitten in plastic buizen. Oudere heeft katoen bekleding, zit in stalen buizen en heeft andere dan de hierboven genoemde kleurcodering. Een deugdelijke installatie heeft geen defecte schakelaars of stopcontacten en alle bedrading is vast; er zijn geen loszittende uiteinden of loshangende draden. Op lichtpunten, bijvoorbeeld van een plafond, zit een kroonsteentje.

Bij een nieuw pand bekijken wij de elektrische installaties. Zijn deze van recente datum, zijn er voldoende aardlekschakelaars aanwezig, welk type bedrading is gebruikt, zijn er geen loshangende kabels of is de installatie recent gekeurd. Bij twijfel schakelen wij een erkend installatiebureau in om de installatie op peil te brengen. Jaarlijks doen wij een visuele check-up, maar onze medewerkers zijn geen elektriciens.

Ook bij moderne installaties kan er een risico achterblijven. Kortsluiting kan op allerlei manieren ontstaan, bijvoorbeeld door teveel of te zware apparatuur op een electragroep aan te sluiten. Kortsluiting kan ook tot brand leiden. Beperk het aantal apparaten op een groep, onderzoek waarom een groep doorslaat, maar ga niet zelf sleutelen aan de installatie. Mocht je iets zien wat kan wijzen op een risico, laat ons dat dan zo snel als mogelijk weten.

Gas

De meeste panden worden verwarmd met een aard-, propaan of butagasinstallatie. Daarnaast wordt er veelvuldig gekookt op aardgas. En in een beperkt aantal gevallen wordt er gekookt op buta-, propaan- of campingas. Soms kan een gasleiding gaan lekken. Aan gas is een geurstof toegevoegd; mocht je een gaslucht ruiken sluit dan alle gaskranen en neem direct contact op met ons kantoor. De hoofdgaskraan bevindt zich direct bij de gasmeter of, als je een buta- of propaangas gestookte installatie hebt op de gastank. Wees als je een gaslucht ruikt voorzichtig met open vuur, maar ook het aandoen van een lamp kan een ontploffing tot gevolg hebben!