Referenties

De Kabath Leegstandsbeheer B.V. heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij in staat zijn leegstandsbeheer en beheer in het kader van de leegstandswet professioneel en deskundig te benaderen. Hierbij hebben zij oog hebben voor de belangen van de eigenaar van het vastgoed alsook de ruimtelijke context waarbinnen het vastgoed zich bevindt.
De gemeente Apeldoorn werkt intensief samen met De Kabath. De Kabath heeft zich laten zien als een organisatie die snel kan anticiperen op veranderende omstandigheden. De snelheid en accuratesse waarmee aanvragen worden behandeld laten zich omschrijven als plezierig betrokken en professioneel. Het contact via mail, telefoon etc. verloopt vlot en wordt adequaat opgepakt. De hulpvraag wordt met zorg behandeld en indien gewenst kan er op korte termijn een intake worden georganiseerd.
De Kabath heef oog voor bescherming van het vastgoed. Het vastgoed wordt tot het einde zorgvuldig beheerd zonder dat er concessies worden gedaan aan bijvoorbeeld veiligheid van bewoners. De gemeente Apeldoorn wordt ontzorgd als het gaat om vastgoedbescherming.

De Kabath heeft de Gemeente Apeldoorn van advies voorzien als het gaat om verhuren in het kader van de Leegstandswet. Resultaat van dit advies was dat de gemeente huurpenningen ontving wat vervolgens weer is ingezet voor meerjarig onderhoud van de woningen. Ook op dit onderdeel weet De Kabath zich te onderscheiden door op te komen voor de belangen van haar opdrachtgever. De bewoners/vastgoedbeschermers hebben wij ervaren als representatieve mensen die actief het vastgoed beheren en bewonen. Samen met de mensen van De Kabath signalering zij eventuele misstanden waarna De Kabath zorg draagt voor adequate herstel- en reparatiewerkzaamheden. Op basis van onze langdurige relatie van 25 jaar jaar kunnen wij u De Kabath vastgoedbescherming van harte aanbevelen.

Op zoek naar woon- of werkruimte? Schrijf je hier in