Privacy28 december 2016

Het is voor ons van groot belang dat de privacy van iedere tijdelijke gebruiker gewaarborgd is. Fatsoenlijke omgangsvormen en respect voor het privéleven en eigendomsrecht zijn daarbij de uitgangspunten. Dit is vastgelegd in de normen van het Keurmerk Leegstandbeheer. Al onze medewerkers worden hierop expliciet en met regelmaat geïnstrueerd. Het gebruiks- en betredingsprotocol van het Keurmerk Leegstandbeheer is eenvoudig te downloaden via de volgende link; Gebruiks- en betredingsprotocol.