Onze Mensen

Mensen beschermen u. De tijdelijke bewoners of gebruikers zijn het belangrijkst. Zij zijn – soms op zeer korte termijn – beschikbaar voor tijdelijke huur. Hun aanwezigheid vormt een belangrijke invulling van de geboden bescherming. Wij selecteren bewoners en gebruikers met zorg en houden rekening met het pand en de omgeving.

De objectmanagers zijn uw belangrijkste contactpersonen. Goed bereikbaar en snel beschikbaar, omdat zij wonen in uw regio.


Larissa Crum

Objectmanager Midden- en West-Nederland, sinds 2010 bij   De Kabath.

“Panden beheren op unieke plekken is een uitdaging. Daar moet je zoeken naar creatieve oplossingen en flexibele gebruikers. Het is een combinatie van mensenwerk en liefde voor vastgoed. Na vier jaar op kantoor te hebben gewerkt bij de Kabath vastgoedbescherming kreeg ik de mogelijkheid om door te groeien. Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen. Nu houd ik mij bezig met leegstandbeheer in het veld en dat is nog mooier.”

Adriaan van Dorth tot Medler

Objectmanager Oost-Nederland, sinds 2010 bij De Kabath.

“Voor creatief leegstandbeheer moet je in mogelijkheden denken. Daarin krijg je als objectmanager een grote verantwoordelijkheid en vrijheid. Een voorbeeld vormen de tientallen objecten die zijn aangekocht voor de verlegging van de N18. Hiervoor voert De Kabath het tijdelijk beheer uit en is negentig procent van die woningen verhuurd op basis van de Leegstandwet.”

Elke Urbanski

Objectmanager Zuid-Nederland, sinds 2006 bij De Kabath.

“Tijdens mijn werk krijg ik te maken met alle zaken die spelen rond de projecten die wij tijdelijk beheren in de regio Noord Brabant. In deze regio ben ik verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van panden en contacten met bewoners en opdrachtgevers. Wat mij uitdaagt is de creativiteit, de dynamiek en flexibiliteit die moet worden aangewend om te komen tot hoogwaardige dienstverlening. Het streven naar kwaliteit op alle fronten en bij ieder project vraagt zijn eigen specifieke aanpak.”

Joost Hamming

Objectmanager Midden- en Oost-Nederland, sinds 2011 bij    De Kabath.

“Er wordt bij De Kabath altijd geredeneerd vanuit het vastgoed en kwalitatief hoogwaardig beheer. Naast de verwachtingen van onze opdrachtgevers hebben ook onze gebruikers wensen en ideeën bij de invulling van het tijdelijk gebruik van een leegstaand object. De kracht van mijn werk ligt in het maken van de juiste keuzes en dit vastleggen in overeenkomsten die standhouden.”

Roel Ulder

Objectmanager West-Nederland, sinds 2009 bij De Kabath.

“Mijn motivatie ligt bij het vinden van creatieve oplossingen en het werken naar beheer dat aansluit bij de verwachtingen van alle betrokkenen. Een project om trots op te zijn is het beheer van 53 portiekflats  in Alkmaar. Hier hebben wij na ruim twee jaar tijdelijk beheer aan het begin van 2013 alle woningen leeg en vrij van huur en gebruik kunnen opleveren. De verhuur vond plaats op basis van de Leegstandwet. Voor de eigenaar, een woningbouwvereniging, is een aanzienlijke opbrengst gerealiseerd.”

Alfons van Gasselt

Objectmanager Zuid-Nederland, sinds 2007 bij De Kabath.

“Leegstandbeheer vind ik mensenwerk. Ik vind het prachtig om te werken met eigenaren, bewoners en gebruikers van steeds andere objecten; van boerderijen tot villa’s of kantoorpanden van 12.000 m2. Een van mijn mooiste projecten was voorheen een Rijksgevangenis uit 1851 die nu is verbouwd tot hotel.”

Rijn Platteel

Rijn Platteel

Is samen met Baldr Schrage sinds 1999 eigenaar van            De Kabath.

“Respect voor eigenaren, gebruikers en omwonenden is de kern van kwalitatief hoogstaand leegstandbeheer. Wij richten ons niet op het pand, maar op de mensen. Met dat uitgangspunt is het vinden van creatieve én juridisch juiste oplossingen makkelijk. Ik vind het mooi om mijn hele netwerk van relaties te betrekken bij alsmaar verrassender invullingen van leegstand.”

Baldr Schrage

Is samen met Rijn Platteel sinds 1999 eigenaar van              De Kabath.

“Het is de mix van aandachtspunten die komt kijken bij gedegen oplossingen voor leegstand die ons werk zo boeiend maakt. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op de stenen, maar ook op mensenwerk. Het vinden van de juiste verhouding tussen de belangen van een eigenaar en die van de tijdelijke gebruikers is een belangrijk uitgangspunt. Dat vraagt een kritische kijk op juridische constructies, kosten en mogelijke opbrengsten.”

Loes Jannink

Administratief medewerkster, sinds 2015 bij De Kabath

“Dagelijks krijgen wij uiteenlopende vragen van opdrachtgevers en tijdelijke bewoners. Het is iedere keer een uitdaging om hier passende oplossingen voor te bedenken. Bijvoorbeeld samen met onze technische dienst of gespecialiseerde bedrijven. Het is geweldig als zaken naar tevredenheid van alle betrokken partijen door ons kunnen worden afgehandeld.”

Daniëlle Gruiters - Zeggelaar

Administratief medewerkster, sinds 2009 bij De Kabath

“Mijn werkdag verloopt nooit hetzelfde en is net zo divers als de gebouwen die wij beheren. De diversiteit aan verantwoordelijkheden en werkzaamheden is altijd weer een uitdaging. De oplossingen die wij moeten zoeken vragen vaak om creativiteit en flexibiliteit. En dan alles in goede banen leiden tot het uiteindelijk op zijn plek valt, dat maakt iedere dag weer leuk.”