Vastgoedbescherming

Leegstaand vastgoed vormt altijd een zorgelijke situatie. Het gaat gepaard met onwenselijke risico’s als opbrengstverlies, juridische claims, verval en imagoschade. Kortom het kost u tijd, geld en energie die u liever ergens anders aan wil besteden. Wij nemen deze zorgen graag van u over.

“Leegstand kost geld, tijd en zorgen. Wij nemen dit voor u weg met de juiste mix van bescherming en beheer”

Vastgoedbescherming en leegstandbeheer
In veel gevallen is flexibiliteit een belangrijke vereiste voor onze opdrachtgevers. Bij welke vorm van leegstandbeheer dan ook. De garantie dat het pand binnen kort tijdsbestek leeg, bezemschoon en vrij is van juridische verplichtingen kan zeer waardevol zijn. Om gedurende deze periode toch de kosten van de leegstand te beperken en de risico’s in te dekken, kan tijdelijke bewoning een uitkomst zijn. In tegenstelling tot tijdelijke verhuur geeft tijdelijk beheer u maximale flexibiliteit om een (korte) periode van leegstand te overbruggen. Dit kan bijvoorbeeld een uitstekende optie zijn wanneer een pand te koop of te huur staat of ter overbrugging bij een herbestemming. Door een object tijdelijk in gebruik te geven worden de risico’s die gepaard gaan met leegstaand vastgoed beperkt.

Tijdelijke bewoning op basis van een bruikleenovereenkomst
Vastgoedbescherming of tijdelijk beheer wordt in de volksmond ook wel “anti-kraak” genoemd. Het doel is om gedurende een korte periode het pand te beschermen door het onder strikte voorwaarden en tegen een geringe maandelijkse vergoeding te laten bewonen. Deze bewoners worden ook wel tijdelijke gebruikers genoemd. Bij deze vorm van leegstandbeheer heeft u als eigenaar maximale zekerheid. Bij de Kabath zorgen we voor correcte juridische contracten, die de tijdelijkheid van deze oplossing waarborgen en waardoor de tijdelijke gebruikers zich niet kunnen beroepen op huurbescherming. In de tussentijd wordt het pand bewoond en beschermd tegen achteruitgang, verval en de ongewenste kosten die hiermee gepaard gaan. Voor een korte periode kan dit een uitstekende, veilige oplossing bieden. Indien u een langere periode van leegstand voorziet, kan het vanwege de opbrengsten interessant zijn om te kiezen voor tijdelijke verhuur. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden in uw situatie.

Tijdelijke gebruikers via de Kabath
Bij de Kabath beschikken we over een database met betrouwbare, verantwoordelijke oppassers. Deze tijdelijke gebruikers worden door ons met zorg geselecteerd. Eén van de voorwaarden is dat zij alleen kunnen worden ingeschreven op voordracht van zittende oppassers. Dit referentiesysteem verhoogt de betrouwbaarheid van de tijdelijke gebruikers. Plaatsing volgt pas na een persoonlijk intake gesprek, waarin de regels en verantwoordelijkheden duidelijk worden gemaakt. Tijdelijke gebruikers zien vastgoedbescherming als een andere, goedkopere manier van wonen. Het is hun daarom ook veel waard om prettig te kunnen wonen in een van onze panden. Door het referentiesysteem, het creëren van duidelijkheid en onze aandacht voor alle betrokken partijen hebben wij door de jaren heen ook met onze tijdelijke gebruikers duurzame relaties opgebouwd.

Bemiddeling door de Kabath
U mag van ons verwachten dat een periode van leegstand probleemloos en waardevast wordt overbrugd. Indien u ons de opdracht geeft nemen wij alles uit handen. Wij nemen het pand door middel van een vastgoedbeschermingsovereenkomst in beheer. Hierin leggen wij de afspraken met u vast en bestaat geen (juridische) verbinding tussen de eigenaar en de tijdelijke gebruiker van het pand. Onze taken bestaan uit het selecteren en instrueren van betrouwbare tijdelijke gebruikers, sluiten van juridisch correcte contracten, toezicht van het pand, persoonlijk advies en de uitvoering van taken omtrent het onderhoud van uw pand. Alle activiteiten zijn erop gericht om de kosten van de leegstand zo laag mogelijk te houden, verval te voorkomen en representativiteit van het pand te garanderen. Met name het laatste punt is van groot belang wanneer het pand verkocht of verhuurt dient te worden. U kunt hierbij bouwen op onze jarenlange ervaring, kennis van zaken en juridische expertise. 

Meer informatie
Zit u met een vraagstuk omtrent leegstaand vastgoed en bent u benieuwd wat de Kabath voor u kan betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op.