Oplossingen op maat

De Kabath beheert een grote variëteit aan vastgoedobjecten. Er bestaat geen standaard situatie en elke project kent weer andere obstakels en dus andere oplossingen. Daarom denken wij altijd in maatwerk en kijken wij goed naar de wensen van onze opdrachtgevers en de mogelijkheden van het vastgoed binnen de omgeving.

“Maatwerk is onze standaard”

Elke situatie is uniek
Omdat elke situatie uniek is, bestaan er geen kant en klare oplossingen als het gaat om vastgoedbescherming. Vaak zijn er meerdere factoren in het spel die gerelateerd zijn aan het type vastgoed, relevante wet- en regelgeving en de wensen van de opdrachtgever. Wij spannen ons dagelijks in om op creatieve en correcte wijze een mix van maatregelen samen te stellen waardoor onze klanten worden beschermd tegen opbrengstverlies, juridische claims, waardeverlies en imagoschade. Door een alternatieve invulling te vinden bij leegstand worden er kansen gecreëerd worden voor de opdrachtgever, maar kan er ook een positieve bijdrage worden geleverd aan de omgeving van het pand.

Variëteit aan objecten in ons beheer
De Kabath beheert voor zijn opdrachtgevers een breed scala aan objecten. Het gaat hierbij om het leegstandsbeheer van bijvoorbeeld woonhuizen, kantoorpanden, kazernes, loodsen, winkels, gevangenissen, kastelen, kloosters, fabrieken, scholen, tehuizen en gemalen. Op verschillende plekken in stad of dorp en in het buitengebied. Soms alleenstaand, maar meestal in combinatie. Voor die variëteit hebben wij geen standaardoplossingen, want ieder object of project heeft zijn eigen kenmerken. De Kabath gaat hierbij flexibel, onderzoekend en daadkrachtig te werk. Onze focus ligt hierbij in eerste instantie op het verkrijgen van inzicht in de specifieke risico’s en mogelijkheden. Vervolgens richten we ons op de invulling om zo op positieve en onderscheidende wijze bij te kunnen dragen met een alternatief dat meerwaarde biedt.

Creatieve oplossingen
Ieder object of project heeft zijn eigen kenmerken, pluspunten en obstakels. Hierin zien wij tevens de uitdaging. De Kabath hanteert daarom een flexibele aanpak in haar beheer- en beschermingsconstructies. We gaan hierbij graag juridisch vooruitstrevend en creatief te werk om tot geschikte exploitatiemogelijkheden te komen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan bijzondere exploitatie mogelijkheden als de verhuur van een pand als locatie voor de opnames van televisieprogramma’s of films. We hebben hier ervaring mee en kennen de locatiescouts van de belangrijkste productiemaatschappijen. Een andere zinvolle bestemming kan zijn om een object te laten beheren door specifieke doelgroepen als kunstenaars of ondernemers. Deze invulling heeft een aantrekkelijk effect op de omgeving en gemeenten zien het vaak als een welkome aanvulling op hun cultureel en maatschappelijk beleid.

Kansen in de markt
De wereld is momenteel in beweging. De vastgoedwereld wordt hierdoor nog dynamischer. Waar vroeger dingen nog redelijk voorspelbaar en overzichtelijk leken zijn er momenteel op veel fronten grootschalige veranderingen zichtbaar. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de (economische) crisis, stijgende werkloosheid, de toename van het aantal scheidingen, de dynamiek van de particuliere huizenmarkt, de hoeveelheid startende ondernemers. Deze maatschappelijke veranderingen vragen om een andere aanpak en brengen hierdoor ook kansen met zich mee. Het geeft nieuwe mogelijkheden voor de invulling van leegstaand vastgoed. Hierbij valt te denken aan de inrichting van nieuwe ondernemerscentra, gedeelde ateliers voor kunstenaars en de behoefte aan tijdelijke, betaalbare woonruimte voor particulieren na een scheiding of verlies van baan. Flexibiliteit is hierbij de sleutel. Vastgoedbescherming wordt hierdoor gewoon een andere manier van wonen en werken.

Meer informatie
Zit u met een vraagstuk omtrent leegstaand vastgoed en bent u benieuwd wat de Kabath voor u kan betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op.