Onderhoud en controle

Een belangrijk onderdeel van vastgoedbescherming is vooral praktisch van aard. Het is onze ervaring dat vastgoedeigenaren het vaak te druk hebben om leegstaande panden met aandacht te kunnen beheren. Wij nemen u deze zorg graag uit handen. Met praktische maatregelen kan de Kabath verval en schade aan uw vastgoed voorkomen.

“Wij zorgen voor praktische bescherming. Zonder gedoe kunnen onze opdrachtgevers zich op de toekomt richten.”

Het risico van verval en (reputatie)schade
Leegstaand vastgoed is kwetsbaar voor verval en schade. Verval kan tevens tot imagoschade leiden en als er niet adequaat wordt gehandeld kan dit handen vol met geld kosten. Praktische bescherming is daarom een basisvoorwaarde voor vastgoedbescherming in welke vorm dan ook. Daarnaast is waardevermindering altijd een punt van aandacht bij leegstaand vastgoed. Hoewel niet elke situatie zich leent om het vastgoed te exploiteren met tijdelijke gebruikers of huurders, zijn er tal van andere mogelijkheden om achteruitgang bij de wortel aan te pakken. Hierbij valt te denken aan toezicht, controle en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

Toezicht op vastgoed
In sommige gevallen is een tijdelijke invulling van leegstand niet wenselijk of haalbaar. In zo’n situatie moet er naar andere mogelijkheden gezocht worden om het vastgoed te beschermen tegen verstoring, schade en vandalisme. Aanwezigheid van toezichthouders kan hiervoor een geschikte oplossing zijn. Deze toezichthouders worden door ons zorgvuldig gescreend en geïnstrueerd. Het is hun taak om duidelijk zichtbaar te zijn en continu aanwezig. Hun aanwezigheid heeft hierdoor een preventieve werking. Het pand is binnen kort tijdsbestek zichtbaar in gebruik zonder onnodige complexiteit die gepaard kan gaan met tijdelijk beheer of verhuur. Aanwezigheid kan overal in Nederland binnen 24 uur worden ingezet.

Controle en camerabewaking
Cameratoezicht is een ander middel dat wij voor onze opdrachtgevers inzetten. De Kabath werkt met een een uniek camerasysteem, dat gekoppeld is aan een meldkamer. Het zichtbaar en onzichtbaar plaatsen van camera’s schrikt ongewenste bezoekers af en werkt dus preventief. Indien zich onverhoopt een situatie voordoet, zijn de beelden scherp genoeg om te dienen als visueel bewijs. Naast cameratoezicht is ook aandacht voor leegstaand vastgoed van groot belang. Onze objectmanagers bezoeken de panden daarom regelmatig. Tijdens deze bezoeken wordt de status van het vastgoed (opnieuw) in kaart gebracht en eventuele punten van aandacht vastgelegd in rapportages en opgelost. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor onze opdrachtgevers.

Onderhoud en herstelwerkzaamheden
Met de juiste aandacht en praktisch onderhoud kunnen verval en schade aan een object eenvoudig worden voorkomen. In het geval van kleine reparaties schakelen wij onze eigen technische dienst in. Zij zijn experts op het gebied van leegstaand vastgoed, weten goed waar ze op moeten letten en kunnen de reparaties vaak tegen een gunstig tarief uitvoeren. Als grotere werkzaamheden noodzakelijk zijn dan kunnen wij het projectmanagement voeren: inventarisatie, aanvraag en beoordeling van offertes en de planning. Zo wordt het onderhoud geregeld zonder dat u er omkijken naar heeft.

Meer informatie
Zit u met een vraagstuk omtrent leegstaand vastgoed en bent u benieuwd wat de Kabath voor u kan betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op.