Commerciële verhuur

De leegstand van commercieel vastgoed is momenteel erg hoog. Hierbij valt te denken aan landurig leegstaande kantoorpanden, bedrijfsruimtes, winkels, magazijnen, opslag- en distributiecentra. Dit heeft vaak grote (financiële) gevolgen voor de vastgoedeigenaar. Wij helpen u graag met een passende oplossing die op lange termijn opbrengsten kan genereren.

“Gezond rendement is altijd ons uitgangspunt. Tijdelijke commerciële verhuur is hier een uitstekend voorbeeld van.”

Leegstand van kantoor- en bedrijfspanden
De toename van leegstaande kantoor- en bedrijfspanden is een zorgelijke ontwikkeling. Het is zaak om tijdig een goede invulling te vinden, vooral wanneer de (verwachte) leegstand een langere periode betreft. Leegstand brengt immers risico’s met zich mee als waardeverlies, verval en imagoschade. Onnodig, vinden wij bij De Kabath, want er zijn meerdere mogelijkheden om dit te voorkomen. Wij adviseren vastgoedeigenaren dan ook om tijdig contact met ons te zoeken. Zo kunnen wij adequaat anticiperen op de verwachte periode van leegstand en tot een geschikte invulling komen voor het pand. Ter overbrugging van een kortere periode kan tijdelijke bewoning een oplossing zijn. Bij langdurige leegstand is het zinvol om de mogelijkheden van tijdelijke commerciële verhuur te verkennen.

De voordelen van tijdelijke commerciële verhuur
Een goede invulling van leegstaand vastgoed kent meerdere positieve effecten, zoals een levendige uitstraling, (permanent) toezicht en beperking van verloedering en verval. Bij tijdelijke commerciële verhuur wordt een pand verhuurd aan commerciële huurders als bedrijven, startende ondernemers, winkeliers of kunstenaars. Deze vorm van leegstandbeheer kent vele voordelen. Het is vaak een opmaat naar de definitieve invulling van een object en komt de verhuur- of verkoopbaarheid van een pand ten goede. Afhankelijk van de aard van het pand is het veelal mogelijk om binnen het bestaande bestemmingsplan te opereren. Verreweg het belangrijkste voordeel van tijdelijke commerciële verhuur is de mogelijkheid om opbrengsten te genereren. Vaak worden nutsvoorzieningen hoofdzakelijk door de huurder(s) gedragen en kunnen noodzakelijke onderhoudskosten van de huuropbrengsten worden betaald.

Drie belangrijke factoren: locatie, concept en termijn
Voor het slagen van tijdelijke commerciële verhuur zijn er drie factoren van groot belang. Om een pand goed te kunnen exploiteren vormt een gunstige ligging de basis. Daarnaast dient het pand voor een langere periode beschikbaar te zijn. De Kabath adviseert hierbij een periode van minimaal 2 jaar. Tot slot is het belangrijk om onderscheidend te zijn. Wanneer een pand is ingebed in een aansprekend concept, zal het aantrekkelijker worden voor potentiële tijdelijke huurders. Hierbij valt te denken aan een netwerkverband voor (startende) ondernemers, een creatieve broedplaats voor kunstenaars en gedeelde voorzieningen als receptie, horecagelegenheid, parkeerplaats en/of vergaderruimtes. De Kabath gaat graag creatief te werk en wij denken altijd in mogelijkheden en realistische oplossingen.

De Kabath helpt et gezond rendement
Door veranderende regelgeving rond leegstaand commercieel vastgoed, kunnen wij steeds vaker overeenkomsten afsluiten waarbij uw vastgoed opbrengsten genereert. Bij De Kabath zijn wij goed op de hoogte van de juridische kaders en kunnen wij schakelen met praktische oplossingen. Indien gewenst neemt De Kabath het onderhoud uit handen en dragen wij zorg voor het facility management. Daarnaast kunnen wij de conceptontwikkeling begeleiden en adviseren over slimme, kostenbesparende maatregelen voor nutsvoorzieningen. Het is ons doel om u de zorgen uit handen te nemen, uw vastgoed te beschermen en tegelijkertijd opbrengsten te genereren.

Meer informatie
Zit u met een vraagstuk omtrent leegstaand vastgoed en bent u benieuwd wat de Kabath voor u kan betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op.