‘Anti-kraak zal over tien jaar voor een zeer groot deel verdwenen zijn’

Interview VJ Magazine:

 

De markt voor leegstandbeheerders maakte in de afgelopen tien jaar een forse groei in professionaliteit door. Leegstandbeheer is vaak nog maar één van de activiteiten. VJ ondervraagt een aantal partijen over de kansen in deze markt. Vandaag aan het woord Joost Hamming, directeur-grootaandeelhouder van De Kabath uit Velp.

Met bijna dertig jaar ervaring in vastgoedbeheer wil De Kabath kansen creëren voor eigenaren en tijdelijke gebruikers door bewust te kiezen voor een eigen benadering op leegstand. Hamming: “Wij kunnen zorgen voor alternatieven die meerwaarde bieden op het gebied van leefbaarheid, onderhoud en uitstraling. Dit brengen wij tot uitvoering in een inspirerende omgeving met aandacht voor samenwerking, zelfontwikkeling en ambities. De sleutel tot het vinden van oplossingen voor leegstand zijn immers de mensen, en daar doen wij het voor.

VJ: Ziet men bij De Kabath de leegstand afnemen in de portefeuilles van uw opdrachtgevers door de aantrekkende economie? Dus niet door het opvullen met studenten of door er flexkantoren van te maken.

“We merken voornamelijk dat de omloopsnelheid van panden die we in beheer hebben hoger is, dus vanaf het moment van in beheer name tot verkoop of sloop. Vanzelfsprekend zien we ook wel een dalende tendens in het aantal gebouwen. Daar staat tegenover dat wij ook het reguliere beheer kunnen uitvoeren en het voor ons niet meer alleen gaat om leegstaand vastgoed,” stelt Hamming.

Nu er weer grote vraag naar kantoorruimte bestaat, vraagt uw opdrachtgever om bepaalde ruimtes met opzet leeg te houden in afwachting van een ‘grote’ huurder?

Hamming antwoordt: “Nee, deze vraag hebben wij nog niet zo expliciet gehad. Mogelijk dat een eigenaar hem niet in beheer geeft en hem alleen maar uitzet bij een makelaar.”

Ziet De Kabath een verschuiving in de soort van tijdelijke ‘opvulling’ van de leegstand: bijv. minder verhuurd aan jongeren/studenten en meer aan bijv. flexkantoorgebruikers?

“Ja absoluut en dit ervaren wij als een leuke ontwikkeling in onze markt. Ook de vraag naar placemaking zien we hard groeien. Iets waar wij ons jaren geleden al in hebben onderscheiden.”

Herkennen jullie de trend dat tijdelijke verhuur nog steeds bezig is aan een opmars ten opzichte van anti-kraak?

“Ja, wij ‘verkopen’ ook al jaren geen ‘anti-kraak’ meer, maar zetten juist in op tijdelijke huurovereenkomsten om zo een opbrengst te kunnen realiseren voor de eigenaar en net zo belangrijk; juridisch zuiver te werken.”

Hoe denkt u dat de leegstandsmarkt er over 10 jaar uit zal zien?

Hamming: “Anti-kraak zal voor een zeer groot deel verdwenen zijn, we maken dan meer gebruik van tijdelijke huurcontracten en deelovereenkomsten. Waarbij het niet gaat om bezit, maar om gebruik of het nou gaat om auto’s, fietsen, wasmachines, huizen of kantoren, ” besluit Hamming.

Op zoek naar woon- of werkruimte? Schrijf je hier in