Klachten?

VERANTWOORD LEEGSTANDBEHEER

De Kabath is deelnemer van de stichting Keurmerk Leegstandbeheer. Wij vinden het belangrijk om – met collega’s – te streven naar transparante bedrijfsvoering en onszelf te toetsen aan de hand van samen opgestelde criteria daarvoor.

Als opdrachtgevers of gebruikers van leegstand een klacht hebben over een bij het KLB aangesloten leegstandbeheerder dient u deze klacht eerst in te dienen bij de betreffende leegstandbeheerder (zie hieronder). Indien deze klacht niet naar tevredenheid afgehandeld wordt, kunt u hiervan melding maken bij de centrale klachtencommissie van het KLB.  Uiteraard dient het hierbij te gaan om zaken die opgenomen zijn in de KLB toetsingseisen. Meldingen kunnen niet anoniem gedaan worden. Het reglement van de klachtencommissie is na te lezen op de website van het KLB; centraal reglement klachtencommissie KLB.

 

HEEFT U KLACHTEN OVER ONS WERK?

De Kabath wil dat u tevreden bent over onze service. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Als u een vraag, klacht of suggestie hebt waarmee wij onze service verder kunnen verbeteren, laat ons dit dan weten. Wij luisteren naar u en zoeken naar een passende oplossing.

U kunt uw vraag, klacht of suggestie op drie verschillende manieren aan ons doorgeven:

1. Telefonisch
Geef op werkdagen uw vraag, klacht of suggestie aan ons door 085 1306 494.
2. Schriftelijk
Dien uw vraag, klacht of suggestie schriftelijk in. Het correspondentieadres is Postbus 40020, 7300 AX Apeldoorn.
3. Per e-mail
Verwoordt uw vraag, klacht of suggestie in een e-mail. U kunt uw e-mail versturen naar klacht@dekabath.nl

Binnen 10 dagen wordt uw klacht in behandeling genomen en krijgt u een reactie van ons.

Indien uw vraag, klacht of suggestie zonder aanvullend onderzoek kan worden beantwoord, dan wordt u direct over de uitkomst geïnformeerd. Is dat niet mogelijk, dan ontvangt u binnen vijf werkdagen bericht van degene die uw vraag, klacht of suggestie in behandeling neemt. Dit bericht bestaat uit:

het antwoord op of de oplossing voor uw vraag, klacht of suggestie, of
een ontvangstbevestiging, inclusief informatie over wie uw melding in behandeling heeft, de verwachte afhandeldatum en een telefoonnummer dat u kunt bellen voor aanvullende vragen of opmerkingen.
Degene die uw vraag, klacht of suggestie behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

Indien u een klacht heeft die is gericht tegen een specifieke medewerker, dan wordt uw klacht beoordeeld door de manager van de desbetreffende medewerker. Zo kunt u erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld.

Voor elke klacht zoeken we de beste oplossing. Bent u het niet eens met de uitkomst die wij u bieden? Schrijf dan een brief naar:

De Kabath
Ter attentie van de directie
Postbus 40020
7300 AX Apeldoorn

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Neem in uw brief in ieder geval de volgende punten op:

– omschrijving van de klacht;
– uw naam- en adresgegevens, telefoonnummer en eventueel e-mailadres;
– kopieën van informatie die relevant is voor uw klacht.

De directie van De Kabath bevestigt de ontvangst en neemt uw beroep in behandeling. Er wordt een onderzoek ingesteld en de oplossing die u eerder is aangeboden wordt beoordeeld. Vervolgens informeert de directie u over haar bevindingen binnen de termijn die aan u is doorgegeven.

Op zoek naar woon- of werkruimte? Schrijf je hier in