Keurmerk Leegstandbeheer5 januari 2017

De Kabath vastgoedbescherming is sinds 2010 gecertificeerd door het Keurmerk Leegstandbeheer. Het Keurmerk ziet toe op het veilig en verantwoord gebruik van leegstaand vastgoed en heeft daartoe een groot aantal eisen en normen opgesteld waaraan een leegstandbeheerder moet voldoen. Deze zijn terug te vinden op de website van het KLB; www.keurmerkleegstandbeheer.nl.

Tenminste eenmaal per jaar worden de houders van keurmerk geïnspecteerd. Onderdeel van deze procedure is het opnemen van contact met een aantal bewoners / gebruikers om te toetsen of de voorgeschreven procedures en protocollen ook daadwerkelijk worden nageleefd.