Hoe bespaar je energie bij leegstand?1 februari 2016

Leegstaande panden vormen een steeds groter probleem. Er moet naar oplossingen worden gezocht om ongewenste gevolgen te voorkomen. Op financiële lasten kan worden bespaard door energietechnieken en energiemaatregelen (ETM’s) toe te passen. Panden worden hierdoor aantrekkelijker voor potentiële huurders en/of kopers. Om dit te kunnen bereiken heeft de Kabath vastgoedbescherming samen met Marit Colijn BSc. een instrument ontworpen om ETM’s te koppelen aan specifieke panden.

Het instrument kan vastgoedbeschermers en vastgoedeigenaren helpen om ETM’s te selecteren voor leegstaande panden. Eerst dient een pandintake plaats te vinden om kenmerken van een pand vast te leggen. Hieruit komen eisen naar voren voor toe te passen ETM’s in een speciek pand. Het instrument bestaat tevens uit een overzicht van ETM’s, waarvan de werking, de terugverdientijd en de toepasbaarheid worden beschreven. Door het toepassen van ETM’s kan de verhuur- en verkoopbaarheid van leegstaande panden worden vergroot.

Het ontwikkelde instrument is naar verwachting op verschillende soorten panden toepasbaar. Deze toepasbaarheid wordt getest in een vervolgonderzoek.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over ETM’s bij leegstand? Wij sturen u graag een link naar de publicatie. Neem contact met ons op via 026 3844200 of info@dekabath.nl.