Veelgestelde vragen

Waarvoor betaal ik servicekosten?

kosten die bovenop de kale huur van een woning komen en betrekking hebben op het wonen. Servicekosten zijn kosten die wij of onze opdrachtgever mogen doorberekenen voor diensten en activiteiten die aan huurders worden geleverd. Verhuurders die rekeningen voor bijvoorbeeld gas, water en elektra van huurders betalen, of die zorgen voor de schoonmaak van het trappenhuis, mogen de kosten van deze diensten aan huurders doorberekenen. De meest voorkomende servicekosten staan vermeld in een wettelijke regeling, bekend als het Besluit servicekosten. Servicekosten mogen alleen in rekening worden gebracht voor leveringen en diensten die wij of onze opdrachtgever van tevoren hebben betaald en voorgeschoten. Alleen deze daadwerkelijk gemaakte kosten mogen worden verrekend. Er mag dus geen winst gemaakt worden op de servicekosten. De meest voorkomende servicekosten omvatten:

Gas (stookkosten), water en elektra;
Onderhoud dat wettelijk voor rekening van de huurder komt, de zogenaamde ‘kleine herstellingen’;
Glasverzekering;
Schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten;
Elektra voor gemeenschappelijke voorzieningen (zoals verlichting en de lift);
De huismeester, voor zover deze taken uitvoert die in het belang zijn van de huurder;
BTW over services waarvoor de verhuurder ook BTW heeft moeten betalen.

Hoe kan ik mij inschrijven als woningzoekende?

Bij De Kabath werken wij alleen met oppassers die zijn aangedragen via mensen die nu, of in het verleden, via ons hebben gewoond. Het is daarom niet mogelijk om je in te schrijven; je kunt alleen worden voorgedragen door een (oud) bewoner. Wij hebben voor deze methode gekozen omdat wij het belangrijk vinden dat wij op onze bewoners kunnen vertrouwen en dat zij zich verantwoordelijk voelen voor zowel het pand als degene die zij hebben aangedragen. Op deze manier hebben wij een netwerk opgebouwd met oppassers waar wij, en onze opdrachtgevers, op kunnen bouwen.

Hoe kan ik als oppasser iemand voordragen?

Heb jij een vriend/vriendin, kennis of familielid die ook graag avontuurlijk wil wonen tegen lage kosten? En denk je dat hij of zij de verantwoordelijkheden kan dragen die het beschermen van vastgoed met zich meebrengt? Dan komen wij graag met hem of haar in contact. Als oppasser kun je hem of haar aan ons voorstellen door een mailtje te sturen naar info@dekabath.nl. Vergeet in je mail niet de contactgegevens (naam en telefoonnummer) te vermelden. (naam en telefoonnummer) te vermelden.

 

Hoe lang duurt het voordat ik een woning toegewezen krijg als ik op de wachtlijst sta?

Door het onvoorspelbare karakter van leegstandsbeheer kunnen wij je moeilijk op voorhand vertellen hoe lang het gaat duren voordat wij een pand voor jou beschikbaar hebben. Daarbij speelt het uiteraard ook mee of jij een voorkeur hebt voor een bepaalde regio en of er in die regio mensen zijn die al langer op de wachtlijst staan. Uiteraard houden wij je op de hoogte van je plek op de wachtlijst en laten wij je weten wanneer wij een geschikte plek voor jou hebben gevonden. Hou er echter wel rekening mee dat het mogelijk is dat het lang kan duren voordat je uitgenodigd wordt.

Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als oppasser?

Als oppasser zorg jij ervoor dat het pand van onze opdrachtgever representatief blijft. Wij verwachten daarom dat jij ervoor zorgt dat je de woning netjes en schoon houdt. Hier zul je eventueel ook op gecontroleerd worden met aangekondigde bezoeken. Daarnaast vragen wij van jou om oplettend te zijn en eventuele calamiteiten of misstanden aan ons door te geven. Alle details spreken wij uiteraard met je door tijdens het intakegesprek en kun je nalezen in je contract.

Hoe veel kost de maandelijkse huur van een pand via De Kabath?

Geen enkel pand dat wij aanbieden voor verhuur is hetzelfde. Zo hebben wij bijvoorbeeld grote panden waarin wij studio’s verhuren, vrijstaande huizen, appartementen en soms zelfs kastelen. Ook maakt het uit hoe lang wij jou kunnen garanderen dat je ergens kunt wonen en de bijkomende (on)zekerheden, zoals opzegtermijn voor beide kanten, die hierbij horen. We kunnen je daarom op voorhand niet vertellen hoeveel huur je gaat betalen wanneer je via ons gaat wonen. Dit hoor je van ons op het moment dat we een passende woonruimte voor je hebben gevonden.

Hoe lang kan ik wonen in het pand dat mij is toegewezen?

Als oppasser kies je er bewust voor om voor een kleine vergoeding avontuurlijk te wonen. Avontuurlijk betekent dat je op hele bijzondere plekken zoals bijvoorbeeld een kasteel kunt gaan wonen maar ook dat je niet weet hoe lang je op die bijzondere plek kunt wonen. Als je geluk hebt kun je soms meerdere jaren op dezelfde plek wonen maar het kan ook zomaar zijn dat je na drie maanden uit je nieuwe pand moet vertrekken. Uiteraard proberen wij je een indicatie te geven van wat je kunt verwachten maar het is belangrijk dat je je realiseert dat we je niks kunnen garanderen.

Wat zijn de verschillen tussen een gebruiksovereenkomst en tijdelijke verhuur?

Het belangrijkste verschil tussen een gebruikersovereenkomst en tijdelijke verhuur is dat je onder een gebruikersovereenkomst onder andere een kortere opzegtermijn hebt en daardoor minder zekerheid hebt over hoe lang je in een pand kan wonen. Ook heb je geen recht op huurtoeslag en moet je je houden aan de regels die je bent overeengekomen in ons contract. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat we van jou verlangen dat wij het pand op elk moment mogen betreden voor inspectie. Daar tegenover staat wel dat wonen via een gebruiksovereenkomst goedkoper is dan via tijdelijke verhuur.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Wanneer je via ons woont middels een gebruikersovereenkomst heb je geen recht op huurtoeslag omdat dit technisch gezien geen huur situatie is. Wanneer wij met jou tijdelijke verhuur overeen zijn gekomen kan je eventueel wel in aanraking komen voor huurtoeslag. Je kunt dit aanvragen via de belastingdienst.

Wat is de minimale opzegtermijn?

Wanneer wij de overeenkomst met jou als oppasser beëindigen wordt je hiervan per post op de hoogte gesteld. In de brief informeren wij jou over de deadline waarop jij het pand moet verlaten en bezemschoon moet opleveren. Wij hanteren hiervoor een minimale opzegtermijn van 28 dagen. In geval van tijdelijke verhuur kan deze opzegtermijn langer zijn; dit kun je teruglezen in het contract.
Tot de deadline verwachten wij van jou dat je ervoor zorgt dat het pand er zo bewoonbaar mogelijk uit blijft zien. Dit houdt in dat je er bijvoorbeeld voor zorgt dat er, ondanks dat je aan het verhuizen bent, lampen branden in de avonduren middels een tijdschakelaar.

Hoe kan ik mijn overeenkomst opzeggen?

Heb je een leuke nieuwe plek gevonden om te wonen? Dan is natuurlijk een van de eerste stappen om op papier afscheid te nemen van je oude plek. Je kunt dit doen door ons een mail te sturen naar info@dekabath.nl. Houdt hierbij wel rekening met de opzegtermijn die wij met jou in het contract hebben afgesproken.

Wanneer krijg ik mijn borg terug?

Als je niet meer via ons woont is het natuurlijk fijn als je je borg zo snel mogelijk terug krijgt zodat je bijvoorbeeld nieuwe spullen kunt kopen voor je nieuwe plek. Wij zorgen er daarom voor dat je na 62 dagen, nadat wij de laatste incasso hebben geïnd, jij de borg weer op je rekening hebt staan.

Op zoek naar woon- of werkruimte? Schrijf je hier in