Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website of deze website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer. De website van de Kabath vastgoedbeheer (hierna te noemen dKVb ) en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van hyperlinks naar websites van derden, zijn (in) eigendom van dKVb.

De gebruiker van deze website is verantwoordelijk voor hetgeen hij/zij verzendt vanuit deze website. De inhoud van deze website mag uitsluitend voor niet – commerciële, privé doeleinden worden gebruikt.

Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dKVb (ongeautoriseerde toestemming) niet toegestaan om de inhoud en structuur, informatie, teksten, grafisch materiaal, foto’s, logo’s, handelsnamen en soortgelijke informatie in de breedste zin van het woord, van deze website ongeoorloofd/oneigenlijk te gebruiken, te kopiëren of op te slaan, aan te passen, te verhandelen en om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken of te exploiteren, aangezien deze in eigendom van of in licentie bij dKVb worden beschermd door eigendomsrecht.

Deze schriftelijke toestemming is niet nodig wanneer informatie van deze website wordt gebruikt ten behoeve van persoonlijk/intern gebruik, niet commercieel gebruik in relatie waarvoor deze website is bedoelt en de aangeboden diensten van dKVb.

Ongeoorloofd gebruik van informatie van deze website vormt inbreuk op het copyright en de overige rechten van dKVb en berust op auteursrecht/intellectuele eigendomsrecht van de rechthebbende, dKVb.

dKVb beheert de website en heeft deze met grote zorgvuldig samen gesteld. Dit geldt tevens voor informatie en modules die beschikbaar worden gesteld van derden.

dKVb zal alle informatie op deze website zorgvuldig plaatsen, actualiseren en aanvullen wanneer nodig.

dKVb mag met onmiddellijke ingang, zonder toestemming en voorafgaande kennisgeving/mededeling (op deze website of aan haar gebruikers) naar eigen inzicht wijzigingen aanbrengen aan de website en haar inhoud. Indien u zeker wilt zijn van de aangeboden informatie, kunt u contact opnemen met info@dekabath.nl.

dKVb geeft in geen enkel geval een garantie voor de volledigheid of juistheid van de ter beschikking gestelde informatie om de website van dKVb, tevens is hierop van toepassing de informatie die bijgewerkt is of nog bijgewerkt moet worden.

De beheerder van deze website behoudt te allen tijde het recht om zonder toestemming van de gebruikers van deze website deze gebruikers de toestemming tot deze website en bepaalde diensten die op deze website worden aangeboden te ontzeggen.

dKVb kan er niet voor instaan dat de aangeboden informatie van deze website voor de gebruiker geschikt is, voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.

Alle informatie en diensten worden beschikbaar gesteld door dKVb in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid voor een bepaald gewenst doel of anderszins dan wel de deugdelijkheid van de informatie.
Hierbij wijst dKVb aansprakelijkheid en bepaalde risicohoudende aangelegenheden af.

dKVb neemt en aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van beslissingen die op grond van informatie die op deze website ter beschikking is gesteld, ongeacht wanneer deze informatie onverhoopt onjuistheden bevat, onvolledig of verouderd is.

dKVb is uiterst selectief in het toestaan van websites van derden die op de website van de dKVb mogen komen te staan. Deze websites zijn ter informatie van de bezoekers en diegenen die gebruikmaken van de diensten van dKVb.

dKVb onthoudt zich daarbij van alle informatie van deze websites en is niet aansprakelijk voor de informatie en de inhoud daarvan, die op deze websites van derden staat beschreven. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze derden websites, worden afgewezen.

dKVb ziet toe op een veilig gebruik van deze website en de voorkoming van misbruik. dKVb is daarbij niet aansprakelijk voor informatie die op de website wordt vertrekt door derden.

dKVb geeft in geen enkel geval een garantie voor de veiligheid van deze website, noch kan dKVb aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen of enigerlei schade van een gebruiker van deze website, van welke aard van ook (die direct/rechtstreeks of indirect/niet-rechtstreeks) voortvloeit, als gevolg van een onderbreking in de beschikbaarheid van de deze website of in enig opzicht verband houdt met deze website.

De gebruikers van deze website vrijwaren dKVb, diens beheerder van deze websites en haar werknemers en vertegenwoordigers tegen gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke.

Op zoek naar woon- of werkruimte? Schrijf je hier in