De oude ambachtsschool2 juni 2015

De oude ambachtsschool. Een markant gebouw in Apeldoorn aan de Molenstraat Centrum, hoek Stationsstraat. Voor vrijwel alle Apeldoorners een goede bekende. De klok op het torentje die aangeeft dat je trein net wel of net niet meer haalt. Als laatste was het ROC Aventus er gehuisvest. Er werden vroeger vooral handambachten bijgebracht, zoals timmerman, elektriciën of loodgieter. Later meer gericht op ambachten als bakker en kok en zelfs de kappersschool heeft er nog lange tijd vertoefd. In 2007 kwam er door de verhuizing van Aventus een einde aan het gebruik en stond de school leeg. Eind 2014 is de school omgetoverd tot de werkplaats voor een groep enthousiaste ondernemers. Allerlei disciplines worden beoefend onder één noemer: samenwerken en zo het oude gilde gevoel, dat ook bij ambachtelijkheden behoort, te belichamen. Een dynamisch pand, waar Uitgaan Apeldoorn de komende tijd alle ondernemers eens aan de tand gaat voelen wat zij zoal doen. Rijn Platteel van de Kabath aan het woord.

Hoe kwam je ooit op het idee om dit te gaan doen?
De gemeente Apeldoorn vroeg mij in mei 2013 of ik een wilde nadenken over de oude Ambachtsschool. Het stond al 7 jaar leeg en de sloop was uitgesteld door het afhaken van een investeerder in havengebied. In de maanden daarna hebben Joost Hamming, een collega, en Wytze Kuiper, creatief ondernemer en eigenaar van Zooow, intensief gewerkt aan de plan- en conceptontwikkeling. De eerste presentatie van onze ideeën bij de gemeente volgde een paar weken later. Daaruit bleek de exploitatietermijn niet overeen kwam met de terugverdientijd van de benodigde investeringen. Er was geen verwarming in het pand, er was sprake van achterstallig onderhoud, alarm- en brandmeldinstallaties ontbraken. Maar er bleek wel ‘common ground’; een aantal ideeën van ons kwam naadloos overeen met wensen van de gemeente, bijvoorbeeld de sloop van het oude ROV Aventus en de aanleg van een park. De gemeente heeft toen de exploitatietermijn verlengd en na een paar maanden intensief onderhandelen zijn formeel op 1 januari van start gegaan.

Tot 2021 is een uitdaging, een experiment in het nieuw leven brengen in leegstand, in samen laten werken van mensen en bedrijven rondom het thema ambacht. Een bijzondere vorm van een publiek private samenwerking, met duidelijke doelstellingen en kaders vanuit de gemeente, maar ook met ruimte om te ondernemen. Alle investeringen in het pand worden door ons gedaan en als het project afloopt krijgt de gemeente er een bijzonder stuk stad bij dat staat als een huis.

Wat maakt jou uniek met je onderneming?
Mijn bedrijf beheert leegstaand vastgoed. Het vinden van creatieve en unieke oplossingen voor de steeds groter worden leegstandsproblematiek zie ik als een enorme uitdaging. Ik ben in staat om mensen en ideeen te verbinden, te gaan buiten gebaande paden, telkens unieke -op een object toegesneden oplossingen- te vinden.

Waarom heb jij je gevestigd in Tot2021?
Omdat ik hier naar hartelust kan experimenten met concepten, de verbinding kan opzoeken met andere ondernemers en ideeën kan toetsen in de praktijk.

Wat zie jij nog als een leuke toevoeging aan het pand tot 2021?
Mijn grote wens is dat er nog een horecaondernemer durft in te stappen die ook de innerlijke mens, de ondernemers in Tot2021 en Apeldoorn weet te verbinden.

Door Ivo Keleva van Delicious Media voor tot2021