Brandveiligheid25 mei 2016

Brandveiligheid is een belangrijk thema binnen De Kabath. We besteden hierbij aandacht aan aanpassingen aan het pand, bestaande brandinstallaties, overleg met de brandweer, de eigenaar en de gebruikers.

Als beheerder of gebruiker van een pand moet je er niet aan denken dat er brand uitbreekt. Toch gebeurt dit landelijk maar liefst 5.000 keer per jaar. En dat terwijl het eigenlijk helemaal niet moeilijk of duur is om de risico’s op brand aanzienlijk te verkleinen. Dit kan bijvoorbeeld door CO- en rookmelders te plaatsen. Of een blusdeken en blusmiddel in huis te hebben. Maar denk ook aan het regelmatig (laten) vegen van de schoorsteen of het opstellen van een vluchtplan. Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten op het gebied van (brand)veiligheid.

Vluchtwegen
Wij plaatsen mensen op zo een wijze in een pand dat er in principe altijd twee mogelijke vluchtwegen zijn. Zorg dat je weet waar de dichtstbijzijnde vluchtwegen zich bevinden en controleer de vrije toegankelijkheid van de vluchtwegen. Er mogen dus geen zaken in de gangen of looproutes naar de vluchtwegen toe staan. Plan minimaal één maal per jaar een brandoefening met je medebewoners.

Brandblusmiddelen
Mochten er in het pand brandblusmiddelen (brandhaspels en brandblussers) aanwezig zijn zorg dan dat je weet waar deze hangen en hoe je deze moet bedienen. Wij kijken wanneer de brandblusmiddelen voor het laatst gekeurd zijn, maar als je zelf opmerkt dat de keuring van een brandblusmiddel meer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden, neem dan contact op met ons kantoor.

Rookkanalen
De meeste huizen hebben een of meerdere rookkanalen. Doorgaans wordt deze benut voor de CV installatie, maar in voorkomende gevallen ook voor een gaskachel, open haard of houtkachel. Door roetafzetting kan een rookkanaal dicht gaan zitten. Daardoor kan -als gevolg van onvolledige verbranding koolmonoxide ontstaan. Koolmonoxide is een kleur- en geurloos gas dat bij inademing hoofdpijn of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Een CO melder is dus van essentieel belang als je een open gastoestel (geiser of gaskachel) of een openhaard of houtkachel gebruikt. Deze rookkanalen moeten jaarlijks worden geveegd.

Mail ons het bewijs dat je het rookkanaal hebt laten vegen. Wij bewaren deze in het panddossier. Dat heeft twee voordelen. Wij weten dat het rookkanaal goed geveegd is en mocht er toch brand ontstaan dan is dit een bewijs voor de verzekering dat je aan al je verplichtingen heb voldaan.

CO- en rookmelders
Er zijn situaties dat dKVb de installatie van CO-melders verplicht stelt. Bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van open gastoestellen als geisers, gas- en gevelkachels. In die gevallen moet je zelf minimaal twee CO-melders plaatsen. Deze kun je kopen in een doe-het-zelfzaak of aanschaffen via de dKVb. Na plaatsing van een CO-melder is het van belang de werking met regelmaat te controleren.
Rookmelders maken verplicht onderdeel uit van het brandveiligheidspakket. Ook deze kun je kopen bij een doe het zelfzaak of bij dKVb. Tijdens aanvang van het pand wordt je in de gelegenheid gesteld deze tegen kostprijs bij ons aan te schaffen of je tekent ervoor dat je het zelf zult regelen. Bij de eerstvolgende pandinspectie wordt gecontroleerd of je de rook- of CO melders inderdaad hebt aangeschaft en conform instructie hebt geplaatst. Bij nalatigheid zullen wij alsnog CO- en / of rookmelders ophangen en de kosten van de melders, alsook de kosten voor het plaatsen, aan je doorberekenen.

Wil je meer weten over brandveiligheid?
Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over brandveiligheid? Neem dan contact op met ons kantoor.